AKTUALITYZE SVĚTA PŘÍRODNÍCH STAVEB

Konopný beton jako kompozit s využitím přírodního vlákna

Vědecký článek Ing. Karla Mikulicy a prof. Ing. Rudolfa Hela, CSc. z Fakulty stavební VUT Brno pojednává o využití konopného pazdeří jako přírodního ekologického plniva do stavebních materiálů, zvláště pak betonů určených jako tepelně izolační výplňový materiál kolem nosné konstrukce dřevostaveb.

„Experimentální práce prokázaly možnost užití konopné pazdeří jako lehkého přírodního plnivo do lehkých betonů. Byl ověřen způsob výroby konopného betonu. Pozitivní je ekonomické hledisko užití konopného pazdeří. V souladu s legislativními normami je možné pěstovat technické konopí a tím získat levný materiál z přírodních zdrojů. Významné je i hledisko ekologické, kdy konopné pazdeří je organický materiál z obnovitelných zdrojů„
https://i0.wp.com/mabeko.cz/wp-content/uploads/2020/09/mabeko-logo-1578673678.png?fit=308%2C70&ssl=1
KONTAKT

Mabeko s.r.o.
Rousínov 47
473 01 Svor
Czech Republic
Zavolejte nám: +420 603 853 009
Zašlete nám e-mail: info@mabeko.cz